Vanakkam Friends


Welcome u all to my kitchen world!!!

Cooking is the best thing in the world.
Recipes tastes great when your smile & love is served with food.

Feel happy while cooking.. Add smile & love..

Enjoy cooking!!!!!!!

hanuman chalisa

Shreeguru charana saroja raja

nija manu mukura suDhaari


varanoun raghuvara vimala yasu

joa dhaayaku phala chaaribudhdhiheena thanu jaanikae

sumirou pavana kumaarae


bala budhdhi viDhyaa dhaehu mohi

harahu kalesa vikaarajaya hanumaan nyaan guna saagara


jaya kapeesa thihoon loka ujaagara

1

raama dhootha athulitha bala Dhaamaa


anjani puthra pavanasutha naamaa

2

mahaveer vikrama bajrangee


kumathi nivaara sumathi kae sangi

3

kanchana varana viraaja suvaeshaa


kaanana kundala kunchitha kesha

4

haatha vajra ou dhvajaa biraajai


kaanDhae moonja janaeoo saajai

5

shankara suvana kesari nandhana


thaeja prathaapa mahaa jaga vandhana

6

vidhyavaana guni athi chaathur


raama kaaja karibae koa aathur

7

prabhu charithra sunibae koa rasiyaa


raam lakhana seethaa mana basiyaa

8

sukshma roopa Dhari siyahin dhikhaavaa


bikata roopa dhari lanka jaraavaa

9

bheema roopa Dhari asura samhaarae


raamachandhra kae kaaj sanvaarae

10

laaya sanjeevana lakhana jiyaayae


shree raghuveer harashi ur laaye

11

raghupathi keenhee bahutha badaayee


thum mama priya bharathahi sama bhaayee

12

sahasa vadhana thumharo jasa gaavain


www.kandamangalam.com Page 3 of 4

asa kahi Shreepathi kanta lagaavain

13

sanakaadika bramhadhi muneesaa


naaradha saaradha sahitha aheesaa

14

jama kubaera dhigapaal jahaan thae


kavi koavidha kahi sakae kahaan thae

15

thum upkaara sugreevahin keenhaa


raam milaaya raja pada dheenhaa

16

thumharo manthra vibeeShan maanaa


lankaeshwar bhayae sab jaga jaanaa

17

yuga sahasra yojana para Bhanoo


leelyo thaahi maDhura phala jaanoo

18

prabhu mudhrikaa maeli mukha maahin


jalaDhi laanDhi gaye achraja naahin

19

dhurgama kaaja jagatha kae jaethae


sugama anugraha thumharae thaethae

20

raam dhuaarae thum rakhwaarae


hoath na aagnyaa binu paisaarae

21

sab sukh lahai thumhaari charanaa


thum rakshak kaanhoo koa darnaa

22

aapana thej samhaaroa aapai


theenon loaka haank sae kaampae

23

bhooth pishaash nikata nahin aavai


mahaaveer jab naam sunaavai

24

naashai roga harai saba peedaa


japatha niranthara hanumatha veera

25

sankata sae hanumaan chudaavai


mana krama vachana dhyaana joa laavai

26

sab para raam thapasvee raajaa


thinakae kaaj sakala thum saajaa

27

aura manorath joa koee laavai


soayi amitha jeevana phala paavai

28

www.kandamangalam.com Page 4 of 4

chaaron jug parathaapa thumhaaraa


hei parasidhdhi jagatha ujiyaaraa

29

saaDhu santha kae thum rakhwaarae


asura nikandhana raam dhulaarae

30

ashta sidhdhi nava nidhi kae dhaathaa


asa bara dheen jaanakee maathaa

31

raam rasayana thum rae paasaa


sadha rahoa raghupathi kae daasaa

32

thumharae bhajana raam koa bhaavai


janma janma kae dhukh bisraavai

33

antha kaala raghupathi pura jaayee


jahaan janma hari bhakth kahaayee

34

aura dhaevathaa chiththa na Dharayee


hanumatha saeyeesarba sukh karayee

35

sankata katai mitai sab peeda


joa sumirai hanumatha bala veeraa

36

jai jai jai hanumaana goasaayeen


krupaa karahu gurudaeva kee naayeen

37

joa sath baar paaTa kara koiyee


chootahi bandhi mahaa sukh hoayee

38

joa yaha padai hanumaan chaaleesaa


hoya sidhdhi saakhee goureesaa

39

thulalaseedaasa sadhaa hari chaeraa


keejai naaTha hrudhaya maham daeraa

40

bhavana dhanaya sankata harana mangala moorthy roop

raam lakhana jaanaakee boaloa jai hanumaan kee

No comments: